Rezervačné a storno podmienky

HOTEL ST.FLORIAN Štúrovo

1.Objednávky 

– Penzión prijíma objednávky na rezerváciu izby   v písomnej podobe. /E-mail/ aj telefonicky/uvádza sa meno a telefonné číslo, následne e-mailom
– Pri rezervácií izby je klient povinný zaplatiť 30% zálohu z ceny ubytovania
– Po obdržaní úhrady zálohy na účet je klient oboznámený s jej zaplatením telefonicky alebo
  e-mailom
– Zaslaním-telefonovaním objednávky na ubytovanie, klient potvrdzuje, že sa oboznámil s rezervačnými a storno podmienkami a vo všetkých bodoch s nimi súhlasí.

 

3. Platobné podmienky
– Hosť zaplatí za ubytovanie pri príchode v deň ubytovania.
–  Hosť, ktorý mal rezerváciu a zaplatil 30% zálohu z čiastky ubytovania doplatí zostávajúcich 70%   z celkovej sumy  ubytovania
– Po zaplatení zostávajúcej časti ceny ubytovania, alebo celej časti za ubytovanie klientom, platbou v hotovosti alebo cez platobný terminál (platba kartou) bude následne klientovi vystavený daňový doklad.

4. Poplatok za predčasný odchod
-V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt pred dohodnutým termínom odchodu , je HOTEL ST.FLORIAN oprávnený klientovi vyúčtovať poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny, za každý ubytovací deň o ktorý si klient svoj pobyt skrátil. V prípade, ak sa uvoľnená izba rezervuje a vydá znova, poplatok sa vráti klientovi na účet-podľa počtu znovu vydaných dní – odpočítajú sa z nej  bankové poplatky za prevod

– V prípade ukončenia pobytu o poslednú noc ubytovania je poplatok 100% dohodnutej ceny
/nevracia sa suma za jednu noc/

Cancellation Policy

2. Storno

– Storno poplatky sa vzťahujú na potvrdené písomné aj telefonické objednávky.
– Storno musí klient oznámiť písomne alebo telefonicky
– Storno viac ako 14 dní pred pobytom – bez poplatku/záloha sa vracia-odpočítajú sa z nej
    bankové poplatky za prevod
– Storno 7 – 14 dní – poplatok 80% zo zálohy, zbytok sa vracia-odpočítajú sa z nej bankové
  poplatky za prevod
– Storno do 7 dní pred pobytom – 100% zálohy/záloha sa nevracia/
– V prípade, že klient nenastúpi na ubytovanie do 18:00 hod v deň rezervovaného pobytu ( bez oznámenia o neskoršom príchode), účtuje si Hotel ST.FLORIAN 100% zálohy a vyhradzuje si právo poskytnúť izbu iným záujemcom o ubytovanie. 

5. Zrušenie / Storno ubytovania, vrátenie peňazí

– Zrušenie objednávky môže klient oznámiť písomne, E-mailom alebo telefonicky. Hotel ST.FLORIAN je oprávnený uznať zrušenie takejto rezervácie, ktorá obsahuje minimálne mená osôb s ich údajmi a dátumom rezervácie.
-Zrušenie ubytovania sa riadi storno podmienkami, s ktorými je klient oboznámený a súhlasí s nimi v momente objednávky ubytovania v Hoteli ST.FLORIAN.